Kanału Panamskiego

Encyklopedia PWN

Panamski, Kanał, hiszp. Canal de Panamá, ang. Panama Canal,
droga wodna łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) z O. Spokojnym, w Panamie, na Przesmyku Panamskim;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
kanał żeglowny, kanał żeglugowy,
sztuczna droga wodna łącząca 2 szlaki komunikacji wodnej lub służąca do obejścia niedogodnego dla żeglugi odcinka rzeki;
Panamska, Zatoka, Golfo de Panamá,
zatoka w przyrównikowej części Oceanu Spokojnego, u zachodnich wybrzeży Panamy;
kanały międzynarodowe, kanały morskie,
prawo sztuczne drogi wodne, łączące 2 otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie, na których obowiązuje wolność żeglugi ustanowiona umowami międzynarodowymi;
Panamski, Przesmyk, hiszp. Istmo de Panamá, ang. Isthmus of Panama,
najwęższy pas lądu między O. Atlantyckim (M. Karaibskie) a O. Spokojnym (Zat. Panamska) w Ameryce Środkowej, w Panamie;
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
Bunau-Varilla
[bünọ warijạ]
Philippe Jean, ur. 26 VII 1859, Paryż, zm. 18 V 1940, tamże,
inżynier francuski;
Balboa Heights
[b. haıts],
ośrodek administracyjny Kanału Panamskiego, w Panamie, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), na zachód od miasta Panama;
Eiffel
[efẹl]
Gustave Alexandre Wymowa, ur. 15 XII 1832, Dijon, zm. 28 XII 1923, Paryż,
francuski inżynier, twórca wybitnych pionierskich konstrukcji stalowych.
Panama, Panamá Wymowa, Ciudad de Panamá,
stolica państwa Panama, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), w pobliżu Kanału Panamskiego;
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
m. we wschodniej części Panamy, nad O. Spokojnym, u wejścia do Kanału Panamskiego;
Goethals
[gouđlz]
George Washington, ur. 29 VI 1858, Brooklyn (obecnie dzielnica Nowego Jorku), zm. 21 I 1928, Nowy Jork,
amer. inżynier wojskowy;
Hay
[heı]
John Milton, ur. 8 X 1838, Salem (stan Indiana), zm. 1 VII 1905, New Bury (stan New Hampshire),
amer. polityk, dyplomata, pisarz;
układ panamsko-amer. ustanawiający strefę Kanału Panamskiego;
Karaibskie, Morze, ang. Carribean Sea, hiszp. Mar Caribe, Mar de las Antillas, fr. Mer des Caraïbes, Mer Caraïbe, Mer des Antilles, hol. Caribische Zee,
przybrzeżne morze Oceanu Atlantyckiego, między Ameryką Pd. i Ameryką Centralną a Małymi Antylami i Wielkimi Antylami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia