Judę

Encyklopedia PWN

judo, dżudo
[jap. ‘łagodny’, ‘miękki’, ‘elastyczny’, ‘droga’] Wymowa,
japońska dyscyplina sport., odmiana walki wręcz, wywodząca się z jujitsu.
Juda, Królestwo Judzkie, Królestwo Południowe,
starożytne państwo w południowej Palestynie, między Jerozolimą, która była jej stolicą, a Hebronem;
Juda Pobożny, Juda he-Chasid, Juda Ben Samuel he-Chasid, ur. ok. 1150, zm. 1217,
żydowski teolog i mistyk;
[‘Żyd’], tyg. wyd. 1919–29 (od 1920 dziennik) w Warszawie;
Juda Liwa Ben Becalel, Juda Loew Ben Becalel, znany pod akronimem Maharal mi-Prag, ur. 1525, zm. 1609, Praga,
rabin, znawca i komentator Talmudu, matematyk i astronom.
Juda Machabeusz, Juda Makkabi, data ur. nieznana, zm. 160 p.n.e.,
przywódca żydowski: po śmierci ojca, Matatiasza (165 p.n.e.) przywódca powstania Żydów przeciw Antiochowi IV Epifanesowi,
jeden z braci Jezusa, Bracia Pańscy.
Juda Galilejczyk, żył na przeł. I w. p.n.e. i I w. n.e.,
przywódca ruchu rel. w Galilei;
Juda ha-Nasi, Jehuda ha-Nasi, także Rabi oraz Rabenu ha-Kadosz, ur. ok. 135, zm. 217(?),
syn Gamaliela II, polit. i rel. przywódca żydowskiej społeczności w Palestynie od ok. 170; rabin, przedstawiciel tanaitów;
Juda he-Chasid, ur. ok. 1150, zm. ok. 1217,
przywódca chasydyzmu aszkenazyjskiego (nadreńskiego);
jeden z 12 apostołów;
Abrawanel, Abrabanel, Izaak Juda, ur. 1437, Lizbona, zm. 1508, Wenecja,
żydowski egzegeta, filozof, poeta i lekarz
Alter Juda Arie Lejb, ur. 1847, zm. 1905,
wnuk Icchaka Majera, ojciec Abrahama Mordechaja, cadyk i rabin w Górze Kalwarii od 1866, talmudysta;
Berlin Naftali Cewi Juda, ur. 1817, zm. 1893, Warszawa,
rabin; rektor jesziwy w Wołożynie, z której uczynił centrum nauki żydowskiej na terenie Rosji;
Chicago
[szıkạ:gou]
Judy, właśc. J. Cohen, ur. 20 VII 1939, Chicago,
artystka amer., tworząca instalacje i performance;
Garland
[gạ:rlənd]
Judy Wymowa, właśc. Frances Ethel Gumm Wymowa, ur. 10 VI 1922, Grand Rapids (stan Minnesota), zm. 22 VI 1969, Nowy Jork,
żona Vincente Minnellego, matka Lizy Minnelli, amer. piosenkarka i aktorka filmowa;
Gerszom Ben Juda, zw. Meor ha-Gola [hebr., ‘światło diaspory’], ur. ok. 970, zm. ok. 1040,
żydowski teolog i poeta;
listy powszechne, listy katolickie,
grupa 7 listów w Nowym Testamencie: Jakuba, 1 i 2 Piotra, 1, 2 i 3 Jana oraz Judy;
Kanō
[kano:]
Jigorō, ur. 28 X 1860, Kōbe, zm. 4 V 1938,
japoński twórca judo;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.

Słownik języka polskiego PWN

judo [wym. dżudo], dżudo «japońska sztuka walki wręcz, uprawiana jako dyscyplina sportowa»
• judoka, dżudoka, judok, dżudok, judowiec, dżudowiec • judoczka, dżudoczka, dżudystka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia