Getyndze

Encyklopedia PWN

Akademia Nauk w Getyndze, Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
korporacja niem. uczonych, zał. 1751 w Getyndze;
Uniwersytet w Getyndze (Georg-August-Universität Göttingen),
niem. uniwersytet, zał. 1737 w Getyndze;
Getynga, Göttingen Wymowa,
m. w środk. części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, nad rz. Leine (dopływ Aller);
Bunsen
[bunzn]
Robert Wilhelm Wymowa, ur. 31 III 1811, Getynga, zm. 16 VIII 1899, Heidelberg,
fizykochemik niemiecki.
Gauss Carl Friedrich Wymowa, ur. 30 IV 1777, Brunszwik, zm. 23 II 1855, Getynga,
niemiecki matematyk, astronom, fizyk i geodeta.
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia