Gemeinschaft

Encyklopedia PWN

jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
Jescheck
[jẹszək]
Hans Heinrich, ur. 10 I 1915, Legnica (niem. Liegnitz), zm. 27 IX 2009, Freiburg im Breisgau,
prawnik niem.; specjalista w dziedzinie prawa karnego procesowego i prawa procesowego cywilnego;
Tönnies Ferdinand, ur. 26 VII 1855, Riep k. Oldenswort, zm. 11 IV 1936, Kilonia,
niem. socjolog i filozof;
socjol. typ grupy (zbiorowości) społecznej o silnej więzi wewnętrznej, której podstawą są nie tyle świadomie wytknięte cele, ile czynniki emocjonalne, mające źródło w tradycji, obyczaju, wartościach, poczuciu obowiązku wobec grupy itp.;
zrzeszenie, stowarzyszenie,
socjol. typ grupy (zbiorowości) społ. utworzonej dobrowolnie, ze świadomą intencją osiągnięcia określonych celów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia