Gdańsku

Encyklopedia PWN

przedstawicielstwo polit. ludności pol. w Gdańsku; powstałe 21 IV 1921 z przekształcenia Pol. Rady Lud., działającej w Gdańsku od 1918;
przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
sieć polskich urzędów pocztowych i telefoniczno-telegraficznych podporządkowanych Poczcie Polskiej w kraju, niezależnych od instytucji pocztowych i władz Wolnego Miasta Gdańska;
miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
pow. ziemski w północnej części woj. pomor., na północy graniczy z Gdańskiem;
dolny bieg l. ujściowego ramienia Wisły, → Martwa Wisła.
gdańska wódka, Goldwasser
[niem.],
likier korzenno-ziołowy (35–40% alkoholu), o dominującym smaku anyżkowym, z dodatkiem pasków lub płatków bardzo cienkiej złotej folii.
zatoka Morza Bałtyckiego, u wybrzeży Polski i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;
Gdański, Basen, Gdansk Basin,
basen w południowo-wschodniej części dna Morza Bałtyckiego, w Zat. Gdańskiej;
typ mebli późnorenesansowych i barokowych wyrabianych w Gdańsku i okręgu gdańskim XVI–XVIII w.;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1922 z incjatywy gdańskiej Polonii pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki, z siedzibą w Gdańsku.
Gdańsk-Prusy Zachodnie, niem. Reichsgau Danzig-Westpreussen,
okręg adm. III Rzeszy 1939–45;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
gimnazjum humanist., zał. 1558 przez społeczność luterańską Gdańska, zgodnie z programem szkolnym F. Melanchtona;
Gdańskie, Pobrzeże, Pobrzeże Wschodniopomorskie,
wschodnia część Pobrzeży Południowobałtyckich, otacza półkolem Zat. Gdańską;
Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Wschodnie,
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim, między Pomorzem Zachodnim a Prusami.
Bank Gdański, BIG Bank Gdański SA,
bank komercyjny, utworzony 1989 jako państwowy bank komercyjny przez wydzielenie go ze struktury NBP; siedziba w Gdańsku;
Piotr z Gdańska, Peter von Danzig,
żaglowiec (karaka), zbudowany we Francji;

Słownik języka polskiego PWN

piec gdański daw. «duży piec z kolorowych, malowanych kafli»
wódka gdańska «słodki likier z korzeni i ziół, z dodatkiem płatków złotej folii»
meble gdańskie «masywne, ciemne, bogato rzeźbione meble, wykonywane w XVII–XVIII w. w Gdańsku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia