F dur

Encyklopedia PWN

muz. tonacja majorowa, zapisywana z 1 bemolem, jak pokrewna minorowa d-moll.
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy F-dur (z jednym bemolem) i gamy f-moll (z 4 bemolami);
muz. tonacja minorowa, zapisywana z 4 bemolami, jak pokrewna majorowa As-dur.
muz. tonacja majorowa, zapisywana z 4 bemolami, jak pokrewna minorowa f-moll.
Schubert
[szụ:bərt]
Franz Wymowa, ur. 31 I 1797, Lichtenthal k. Wiednia, zm. 19 XI 1828, Wiedeń,
kompozytor austriacki.
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia