Egipcie

Encyklopedia PWN

grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
Mustafa Kamil Pasza, Muṣṭafā Kāmil Bāšā, ur. 14 VIII 1874, Kair, zm. 10 II 1908, tamże,
arabski działacz polityczny i publicysta z Egiptu;
w staroż. Egipcie imię władców XXVI dyn. (VII–VI w. p.n.e.):
Ramzes
[staroegip., ‘zrodzony z Re’],
imię władców staroż. Egiptu w czasach XIX i XX dyn. (XIII–XI w. p.n.e.).
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia