Dana

Encyklopedia PWN

inform. dane przesyłane kanałem w sieci komputerowej.
Brown
[braun]
Dan, ur. 22 II 1964, New Hampshire,
pisarz amer.;
Mendes da Rocha
[mẹndəsz da rrọsza]
Paulo, ur. 25 X 1928, Vitória (stan Espirito Santo),
architekt brazyl.;
Andersson
[ạndəszon]
Dan (Daniel), ur. 6 IV 1888, Skattlösbergett (Dalarna), zm. 16 IX 1920, Sztokholm,
pisarz szwedz.;
Aykroyd
[ẹıkroıd]
Dan, ur. 1952, Ottawa,
amerykański aktor filmowy i estradowy, pochodzenia kanad.;
Casa da Índia
[kạza da ịndja; portug., ‘dom Indii’],
portugalski urząd ds. handlu zamor. i kolonii, utw. ok. 1501, z siedzibą w Lizbonie;
Flavin
[flẹıwi:n]
Dan, ur. 1 IV 1933, Nowy Jork, zm. 1996, Riverhead,
artysta amer., malarz i autor instalacji;
Gentile da Fabriano
[dżentịle da f.] Wymowa,
właśc. Gentile di Niccolò di Masio, ur. ok. 1385, Fabriano, zm. 1427, Rzym,
malarz włoski;
Giovanni da Milano
[dżiowạnni da m.],
właśc. Giovanni di Jacopo di Guido da Caversago, żył w XIV w.,
malarz włoski;
Graham
[grẹıəm]
Dan, ur. 31 III 1942, Urbana,
artysta amerykański;
Jacopo da Voragine
[jakọpo da worạdżine],
Jacobus (Iacobus) de Voragine, Jacopo (Iacopo) da Varazze, Jakub z Voragine, błogosławiony, ur. między 1228 a 1230, Varazze, zm. 14 VII 1298, Genua,
wł. hagiograf i pisarz rel., dominikanin;
Jacopone (Iacopone) da Todi
[jakopọne da t.],
właśc. Jacopo dei Benedetti, ur. między 1230 a 1236, Todi, zm. 25 XII 1306, Collazzone,
wł. poeta mistyk, franciszkanin;
O’Brien
[oubrạıən]
Dan, ur. 18 VII 1966, Portland (stan Oregon),
lekkoatleta amerykański;
Pagis Dan, ur. 16 X 1930, Radowce (Bukowina), zm. VI 1986, Jerozolima,
poeta żydowski, tworzący w języku hebrajskim;
Polidoro da Caravaggio
[p. da karawạdżdżio],
właśc. Polidoro Caldara, ur. ok. 1499, Caravaggio k. Bergamo, zm. ok. 1543, Mesyna,
wł. malarz i rysownik;
Turéll Dan, ur. 19 III 1946, Kopenhaga, zm. 15 X 1993, tamże,
poeta duński;
Usman dan Fodio, Usmanu Mohammed Fodżo, właśc. Abu Mohammed Usman, zw. Ibn Fodi, ur. 1744 lub 1754, Gobir (miasto-państwo Hausa), zm. 21 IV 1817, Sokoto,
twórca muzułm. ruchu rel.-polit. w Sudanie Zachodnim;
Vasco da Gama
[wạszku da gạma],
Clube de Regatas Vasco da Gama,
barazyl. klub piłkarski;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dany «określony, taki, o którym mowa»
danie «potrawa podawana na stół»
dan «każdy z dziesięciu stopni mistrzowskich w dalekowschodnich sztukach walki»
dane
1. «fakty, liczby, na których można się oprzeć w wywodach»
2. «informacje przetwarzane przez komputer»
daćdawać
1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza»
2. «podać komuś coś»
3. «użyczyć czegoś, udostępnić coś»
4. «udzielić czegoś»
5. «powierzyć komuś jakąś pracę, jakieś stanowisko»
6. «oddać coś do opracowania, naprawy itp.»
7. «zapłacić za coś»
8. «dostarczyć coś, przysporzyć czegoś»
9. «zorganizować coś»
10. «poświęcić, ofiarować»
11. «wystawić na scenie, wystąpić z czymś publicznie»
12. «dodać lub włożyć coś do czegoś»
13. «pozwolić na coś»
14. «wykonać coś»
15. pot. «skierować, umieścić kogoś gdzieś»
16. pot. «uderzyć kogoś»
17. pot. «o mrozie, deszczu: wystąpić z niezwykłą intensywnością»
18. wulg. «o kobiecie: odbyć stosunek płciowy»
dam «symbol jednostki miary dekametr»
dań
1. daw. «dar, podarunek»
2. daw. «danina, haracz»
danie barowe «prosta, tania potrawa sprzedawana w barach»
danie firmowe «potrawa będąca specjalnością restauracji»
drugie danie «potrawy podawane w czasie obiadu po zupie»
pierwsze danie «zupa podawana w czasie obiadu jako pierwsza potrawa»
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
rejestrator danych «urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów nawigacyjnych, stanu urządzeń i instalacji pokładowych, a także rozmów załogi statku powietrznego»
trzecia potęga danej liczby «sześcian liczby»
autodafe [wym. autodafe], auto da fé [wym. autodafe]
1. «wprowadzone przez inkwizycję publiczne wyznanie lub zaparcie się wiary przez oskarżonego o herezję; też: publiczne wykonanie wyroku śmierci na heretyku»
2. «palenie ksiąg uznanych za heretyckie»
3. «publiczne napiętnowanie kogoś; też: publiczne pokajanie się lub wyznanie czegoś»
4. «samospalenie»
da capo [wym. da kapo] «wskazówka dotycząca sposobu wykonania utworu: powtórzyć utwór lub jego część od początku»
dać siędawać się
1. «pozwolić komuś pokonać się, oszukać itp., np. Z łatwością dał się wyprzedzić.»
2. «stać się możliwym do zrobienia, np. Zegarek da się jeszcze naprawić.»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
w dali, w oddali «daleko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia