Czemu

Encyklopedia PWN

Olivetti and Co. Spa (Ing. C. Olivetti and Co. Spa),
włoska spółka akcyjna,
Arabian-American Oil Co
[ərẹıbiən əmə̣rıkən oıl kạmpəni] Wymowa
(ARAMCO Wymowa), od 1998 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco),
spółka naftowa, utworzona 1933 przez Standard Oil of California przy udziale The Texas Oil Company, Standard Oil of New Jersey oraz Socony Vacuum (Mobil);
Gruyter Walter de und Co.
[w. de grọir und kạmpəni] Wymowa,
koncern wydawniczy, z siedzibą w Berlinie, działający od 1919;
jezioro w południowo-zachodnich Chinach, na Wyż. Tybetańskiej, na północny zachód od Lhasy;
japońska spółka akcyjna,
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
[matsuśita ılẹktrık ındạstriəl kạmpəni lı̣mıtıd],
japoński koncern elektroniczny,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia