Berlin

Encyklopedia PWN

Becker
[ḅkər]
Maria, ur. 28 I 1920, Berlin, zm. 5 IX 2012, Uster k. Zurychu,
aktorka niemiecka;
Beckmann
[ḅkman]
Ernst Otto, ur. 4 VII 1853, Solingen, zm. 13 VII 1923, Berlin,
chemik niemiecki;
Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
Bender Peter, ur. 16 VI 1923, Berlin, zm. 11 X 2008, tamże,
dziennikarz i publicysta RFN, z wykształcenia historyk;
Benrath
[bẹnra:t]
Martin, ur. 9 XI 1926, Berlin, zm. 31 I 2000, Hersching (Bawaria),
aktor niemiecka;
Berdyczewski Micha Josef, pseud. Bin-gorion, ur. 19 VIII 1865, Międzybuż (Podole), zm. 18 XI 1921, Berlin,
żydowski pisarz, eseista i filozof, tworzący w językach: hebrajskim, jidysz i niemieckim;
niem. dziennik poranny; wyd. w Berlinie 1898–1945 i od 1952 (do 1990 w Berlinie Zachodnim); zał. przez braci Ullstein jako popularny dziennik o charakterze demokr., początkowo pod nazwą „BZ am Mittag”;
zakaz ruchu osób i przewozu towarów drogą wodną oraz lądową VI 1948–V 1949 z Berlina i do niego, obejmujący sektory: amer., ang. i fr.,
system umocnień i zapór długości 45,1 km (mur betonowy, okopy, druty kolczaste, miny) oddzielający VIII 1961–XI 1989 Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego;
Besson Benno, ur. 4 XI 1922, Yverdon, zm. 23 II 2006, Berlin,
reżyser i aktor ze Szwajcarii, działający gł. w Niemczech.
Bielfeldt
[bị:lflt]
Hans Holm, ur. 6 III 1907, Lubeka, zm. 30 IX 1987, Berlin,
niem. językoznawca, rusycysta i slawista;
Blacher Boris, ur. 6 I 1903, Niuzhuang (Chiny), zm. 30 I 1975, Berlin,
kompozytor niemiecki;
Blechen
[bleśn]
Karl, ur. 29 VII 1798, Chociebuż, zm. 23 VII 1840, Berlin,
malarz niemiecki;
Blossfeldt Karl, ur. 13 VI 1865, Schielo k. Harzgerode, zm. 9 XII 1932, Berlin,
fotografik niemiecki;
Böckh
[bök]
August, ur. 24 XI 1785, Karlsruhe, zm. 3 VIII 1867, Berlin,
niem. filolog klasyczny;
Bode Johann Elert, ur. 19 I 1747, Hamburg, zm. 23 XI 1826, Berlin,
astronom niemiecki;
Bode Wilhelm von, ur. 10 XII 1845, Calvörde (Saksonia), zm. 1 III 1929, Berlin,
niem. historyk sztuki, muzeolog, zbieracz, z zawodu prawnik;
Bodt
[bod]
Jean de, ur. 1670, Paryż(?), zm. 3 I 1745, Drezno,
architekt francuski;
Boenigk Jan, ur. 24 VII 1903, Tomaszkowo k. Olsztyna, zm. 22 VII 1982, Olsztyn,
działacz nar. i oświat. na Powiślu, Warmii i Mazurach, nauczyciel i publicysta;
Bopp Franz Wymowa, ur. 4 IX 1791, Moguncja, zm. 23 X 1867, Berlin,
językoznawca niem.; twórca gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia