Berlin

Encyklopedia PWN

Mies van der Rohe
[mi:s fan dr ro:ə]
Ludwig Wymowa, ur. 27 III 1886, Akwizgran, zm. 17 VIII 1969, Chicago,
architekt amerykański, pochodzenia niemieckiego; przedstawiciel stylu międzynarodowego w architekturze.
Milkau
[mı̣lkau]
Fritz, ur. 28 IX 1859, Lötzen (ob. Giżycko), zm. 23 I 1934, Berlin,
niem. bibliotekarz i bibliotekoznawca;
pakt stalowy, wł. Patto d’acciao, niem. Stahlpakt,
nazwa używana w propagandzie faszystowskiej na określenie podpisanego 22 V 1939 w Berlinie przez J. von Ribbentropa i G. Ciano niem.-wł. paktu przyjaźni i przymierza, stanowiącego ogniwo sojuszu tzw. osi Berlin–Rzym–Tokio (oś Berlin–Rzym);
Rading Adolf, ur. 2 II lub 2 III 1888, Berlin, zm. 4 IV 1957, Londyn,
niem. architekt i urbanista;
rewolucja listopadowa 1918 w Niemczech,
przewrót, który doprowadził do obalenia monarchii i ustanowienia republik parlamentarnych w Niemczech i Austrii, bez dokonania gruntownych przeobrażeń społecznych i gospodarczych;
Rykaczewski Erazm, ur. 2 VI 1803, Włodzimierz (Wołyń), zm. 14 VII 1873, Lubostronie (Poznańskie),
językoznawca, wydawca, tłumacz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia