Bawaria

Encyklopedia PWN

Arpad, założyciel dyn. Arpadów, data ur. nieznana, zm. 907,
wódz Madziarów od ok. 889;
Aschaffenburg
[aszạfnburk],
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Bawaria, u podnóża masywu Spessart, n. Menem.
m. w Niemczech, na północy kraju związkowego Bawaria, nad rz. Regnitz, w pobliżu jej ujścia do Menu.
nazwa mieszkańców kilku dawnych wsi pod Poznaniem (m.in. Wilda, Winiary, Rataje, Zegrze, Dębiec, Jeżyce, Luboń);
Bawarowie, właśc. Bajuwarowie,
lud germański; w tekstach pisanych wymieniani od poł. VI w.;
Bawarska, Wyżyna, Bayerische Hochebene, Oberdeutsche Hochebene,
wyż. na południu Niemiec (Bawaria), część północna przedgórza Alp, pomiędzy Jez. Bodeńskim na zachodzie a doliną Innu na wschodzie, na północy oddzielona doliną Dunaju od Wyż. Szwabskiej, Wyż. Frankońskiej i Lasu Bawarskiego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia