Ameryk

Encyklopedia PWN

ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
Szkoła Ameryk, ang. School of the Americas, hiszp. Escuela de las Americas,
szkoła wojsk lądowych USA dla oficerów latynoamer.;
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
region w Ameryce, rozciąga się od granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na północy po Ziemię Ognistą na południu.
kontynent na półkuli zachodniej, obejmujący północną część Ameryki.
tygodnik polonijny, wyd. w USA 1904–71;

Słownik języka polskiego PWN

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia