Ameryce

Encyklopedia PWN

Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Museum of the Polish Roman Catholic Union,
placówka muzealna Polonii w Stanach Zjedn., zał. 1937 w Chicago;
Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA),
polska placówka badawczo-naukowa, założona 1942 w Nowym Jorku;
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ZPRK), ang. Polish Roman Catholic Union of America,
najstarsza, druga co do wielkości, ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1874, z siedzibą w Chicago;
organizacja polonijna, założona 1898 w Chicago;
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia