żelowej

Encyklopedia PWN

szkło otrzymywane metodą chem., przez wytrącanie z roztworów żeli, ich suszenie i spiekanie aż do uzyskania monolitycznego szkła (zol–żel);
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia