środki odurzające

Encyklopedia PWN

uchwalona z inicjatywy ONZ 1988 (ratyfikowana przez Polskę 1994)
substancje o właściwościach psychotropowych, naturalne i syntetyczne, wywołujące uzależnienia;
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
narkomania
[łac. < gr. nárkē ‘odurzenie’, manía ‘szaleństwo’],
med.:
w prawie międzynar. nielegalny obrót środkami odurzającymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia