średnie

Encyklopedia PWN

astr. pojęcie wprowadzone w rachubie czasu — fikcyjny punkt poruszający się po równiku niebieskim ruchem jednostajnym z prędkością kątową równą średniej prędkości Słońca prawdziwego przemieszczającego się po ekliptyce.
geogr. góry o wysokościach do ok. 1500 m i większych wysokościach względnych;
mat. liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb: a1, a2, ... , an, zawarta między najmniejszą i największą z tych liczb;
dla liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem (a1 + a2 + ... + an)/n;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia