średnia arytmetyczna
 
Encyklopedia PWN
średnia arytmetyczna,
dla liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem (a1 + a2 + ... + an)/n;
np. średnia arytmetyczna liczb 2 i 8 jest (2 + 8)/2 = 5.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia