węzłów

Encyklopedia PWN

mat. dział topologii zajmujący się badaniem, gł. za pomocą pojęć algebraicznych, położeń krzywych zwykłych zamkniętych, czyli tzw. węzłów, w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
inform. urządzenie posiadające adres w sieci komputerowej.
mat. krzywa zwykła zamknięta (tzn. zbiór homeomorficzny z okręgiem) położona w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
węzeł, ang. knot, kn,
jednostka prędkości stosowana w żegludze międzynarodowej;
dawna jednostka długości równa 48 stopom (14,63 m).
astr. punkty przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką
urb. przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg w 2 lub więcej poziomach, z pełną lub częściową możliwością wyboru kierunku jazdy;
węzeł marynarski, węzeł żeglarski,
sposób wiązania lub przeplatania liny albo lin stosowany na statku wodnym;
węzeł zarodkowy, embrioblast,
anat. grupa komórek powstających w wyniku bruzdkowania w rozwoju zarodkowym owodniowców, część blastocysty ssaków z których powstaje właściwy zarodek;
bot. miejsce osadzenia liści na łodydze;
urb. miejsce lub miejscowość, w której zbiegają się co najmniej 3 drogi transportowe, np. kołowe, kolejowe.
krystal. punkty przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu.
limfatyczne węzły, węzły chłonne,
owalne ciała włączone do układu limfatycznego ptaków i ssaków;
legendarny węzeł zawiązany przez mitycznego króla Gordiosa w świątyni Zeusa w m. Gordion we Frygii (Azja Mniejsza);
cieplny węzeł, węzeł ciepłowniczy,
urządzenie w systemie ciepłowniczym umożliwiające dostosowanie temperatury i ciśnienia nośnika ciepła do wymagań odbiorców.
miejsce na szlaku transportowym, gdzie zaczyna się lub kończy transport (punkt transportowy) wspólne dla co najmniej 3 różnych szlaków transportowych.
gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;

Materiały dodatkowe

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa
miasto w Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim.
miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

węzeł
1. «splot powstały w miejscu przeplecenia lub związania czegoś długiego lub kilku długich rzeczy»
2. «to, co łączy ludzi»
3. «zawikłana sprawa, trudny do rozwiązania problem»
4. «miejsce lub miejscowość, gdzie krzyżują się drogi, arterie, szlaki komunikacyjne»
5. «zgrupowanie w jednym miejscu i w jednym pionie urządzeń technicznych, przyłączonych do jednego zespołu przewodów»
6. «jednostka prędkości równa jednej mili morskiej na godzinę»
7. «punkt przecięcia się płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką lub z równikiem niebieskim»
8. «punkt przecięcia się krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu»
9. zob. kolanko w zn. 3.
węzeł marynarski, żeglarski «trwały, niezaciskający się i nierozluźniający się samoczynnie węzeł, łączący liny lub mocujący je na uchwycie lub kołku»
węzeł płaski «węzeł, który po zaciśnięciu jest płaski, a końce lin, sznurków itp. wychodzą z przeciwnych stron»
węzeł sanitarny «instalacja doprowadzająca do odpowiedniego miejsca w mieszkaniu lub budynku wodę bieżącą i odprowadzająca stamtąd brudną wodę do kanalizacji»
węzeł zarodkowy «grupa komórek zarodkowych ssaków, z których rozwija się nowy organizm»
węzły chłonne, limfatyczne «narządy stanowiące skupiska tkanki limfatycznej, w których powstają limfocyty i w których limfa oczyszczana jest z bakterii i toksyn, znajdujące się w pachwinach, pod pachami i w szyi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia