węzłów

Encyklopedia PWN

mat. dział topologii zajmujący się badaniem, gł. za pomocą pojęć algebraicznych, położeń krzywych zwykłych zamkniętych, czyli tzw. węzłów, w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
inform. urządzenie posiadające adres w sieci komputerowej.
mat. krzywa zwykła zamknięta (tzn. zbiór homeomorficzny z okręgiem) położona w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
węzeł, ang. knot, kn,
jednostka prędkości stosowana w żegludze międzynarodowej;
dawna jednostka długości równa 48 stopom (14,63 m).
astr. punkty przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia