spektrometry interferencyjne

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru długości fali w widmie optycznym;
urządzenie wykorzystujące zjawisko interferencji fal świetlnych (interferencja fal);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia