ramowe

Encyklopedia PWN

pilarka ramowa, pot. trak, piła ramowa,
pilarka z piłą prostą (lub wieloma piłami) w prostokątnej ramie;
w budownictwie drewniany zespół krzyżujących się konstrukcji ramowych;
trak ramowy, pilarka ramowa,
obrabiarka tartaczna służąca do rozpiłowywania (przecierania) kłód na tarcicę.
roln. narzędzie rolnicze do wykonywania orki, podstawowe narzędzie do uprawy roli.
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia