morska

Encyklopedia PWN

masowa organizacja społ., zał. 1918 pod nazwą Stow. Pracowników na polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, od 1919 Tow. „Liga Żeglugi Polskiej”, 1924–30 Liga Mor. i Rzeczna, od 1930 Liga Morska i Kolonialna;
pierwszy w Polsce urząd i sąd morski; ustanowiona 24 III 1568 przez Zygmunta II Augusta, działała w Gdańsku pod kierunkiem J. Kostki, podlegała bezpośrednio królowi;
żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
krowa morska, krowa morska Stellera, Hydrodamalis gigas,
wymarły gatunek mor. ssaka z rodziny diugoni, z rzędu syren; znana od późnego miocenu w północnej części Oceanu Spokojnego, od pliocenu — z okolic Aleutów i Japonii; w czasach hist. reliktowe populacje zamieszkiwały płytkie arktyczne wody M. Beringa, wokół Komandorów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia