Polsce

Encyklopedia PWN

co najmniej raz dziennie 78% Polaków (1998) słuchało radia przez minimum 15 minut, a średni tygodniowy czas słuchania przypadający na jednego słuchacza wynosił 3 godz. 46 minut. Istniejący dziś ład medialny w Polsce został stworzony przez Ustawę o Radiofonii i Telewizji, uchwaloną przez Sejm 29 XII 1992. Na straży medialnego ładu stoi powołana mocą tej samej Ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Odtąd obecność w polskim eterze warunkuje posiadanie koncesji na nadawanie programu radiowego. Koncesji takich udziela KRRiT (odpowiedzialna też za wyznaczenie oraz przeprowadzenie procesów koncesyjnych). Do końca 1998, po trzech procesach koncesyjnych, KRRiT wydała 206 koncesji na nadawanie programu radiowego. W 1999 (według danych OBOP) największą słuchalność miał Program 1 Polskiego Radia, następnie: RFM FM, Radio Zet, regionalne stacje Polskiego Radia (razem), Program 3 Polskiego Radia i Radio Maryja (ostatnie dwa porównywalną).
zalążkowe ośrodki władzy powstające od XI 1918, w okresie ożywienia polit. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i wzrostu nastrojów rewolucyjnych;
Bank Amerykański w Polsce SA, ang. The American Bank of Poland Ltd,
bank zał. 1926 w Warszawie w celu prowadzenia w Polsce operacji finansowych szwedzko-amer. koncernu I. Kreugera, dzierżawiącego Państwowy Monopol Zapałczany;
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;
organizacja kupców żydowskich w Polsce 1919–39;
prywatna fundacja, zał. 1989, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia