Polsce

Encyklopedia PWN

Żukowski Piotr Bonifacy, błogosławiony, ur. 1913, zm. 1942,
franciszkanin konwentualny,
Żuliński Kazimierz, ur. 1831, zm. 1904,
redaktor prasy konspiracyjnej i emigr., ksiądz;
w polskim górnictwie solnym i kruszcowym XIII–XVIII w. urzędnik zarządzający rejonem górniczym w imieniu posiadacza zwierzchnich praw do górnictwa (regalia);
Żwaniec, Żwaneć, Zhvanets',
w. na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na południe od Kamieńca Podolskiego, przy ujściu Żwańczyka do Dniestru, naprzeciw Chocimia.
Żychliński Teodor, ur. 25 VI 1836, zm. 26 VIII 1909, Poznań,
brat Ludwika, genealog i dziennikarz;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia