Mekce

Encyklopedia PWN

Labid Ibn Rabi’a, Labīd Ibn Rabī ‘a, ur. w 2. poł. VI w., zm. ok. 660,
poeta arabski;
Liga Świata Muzułmańskiego, Liga Muzułmańska, ang. Muslim World League, arab. Rabitat al-Alam al-Islami,
muzułmańska organizacja międzynar., zał. V 1962 w Mekce, która pozostaje do czasów obecnych siedzibą organizacji;
Mehmed Ağa, ur. ok. 1550, zm. 1622,
architekt tur.;
mu’allaki
[arab. mu‘allaqāt ‘zawieszone’],
zbiór 7 (wg niektórych źródeł 10) najsłynniejszych staroarab. kasyd, uznanych za wzór doskonałości poet., zebranych w VIII w.;
indywidualna lub grupowa wędrówka do miejsca uświęconego przez daną tradycję religijną, dawniej zw. też peregrynacją.
salat, ṣalāt, pers. namaz,
w islamie rytualna modlitwa będąca jednym z 5 obowiązków muzułmanina (tzw. filarów wiary);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia