Alpach

Encyklopedia PWN

Thun
[tu:n] Wymowa,
niem. Thuner See, fr. Lac de Thoune,
podgórskie, polodowcowe jezioro w Szwajcarii, położone u północnego podnóża Alp Berneńskich, na wys. 558 m;
Ticino
[ticzịno] Wymowa,
Cantone Ticino,
kanton w południowej Szwajcarii, przy granicy z Włochami;
Ticino
[ticzịno] Wymowa,
niem. i fr. Tessin Wymowa, staroż. Ticinus,
rz. w Szwajcarii i Włoszech, lewy dopływ Padu;
naukozn. dobrowolne, samorządne stowarzyszenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działalność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (mecenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane w celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej różnego typu (badań, dyskusji naukowych itp.), popierania nauki przez stwarzanie warunków jej rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii publicznej.
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
najwyższy szczyt Słowenii, w środkowej części Alp Julijskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia