łańcuchowe

Encyklopedia PWN

leśn. chroniczny stan schorzenia drzewostanu, powodowany przez kolejne działania wielu różnych i związanych ze sobą przyczynowo czynników.
krzywa łańcuchowa, linia sznurowa,
mat. krzywa płaska odpowiadająca swym kształtem łańcuchowi zawieszonemu za końce;
reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
reakcja chem. przebiegająca jako zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian, przy czym produkt przemiany poprzedniej jest substratem jednej lub kilku przemian następnych (łańcuch reakcji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia