• muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
 • pierwsza litera alfabetu polskiego (i łacińskiego),
 • przedrostek oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś,
 • a battuta
  [wł.],
  muz. w partyturze nakaz powrotu do wcześniejszego tempa wykonania utworu;
 • a beautiful view... magnificent desolation
  [ə bjụ:təfəl wju: mägnı̣fısənt desəlẹıszn; ang., ‘piękny widok... wspaniałe pustkowie’],
  słowa astronauty amerykańskiego E.E. Aldrina po wylądowaniu na Księżycu 1969.
 • à bon chat, bon rat
  [a bą szạ bą rạ; fr.],
  trafił mądry, chytry na równego sobie przeciwnika.
 • a cappella
  [a kapẹlla; wł., ‘jak w kaplicy’, ‘w stylu kaplicowym’] Wymowa,
  śpiew bez akompaniamentu instrumentów, rodzaj muzyki przeznaczonej do wykonania wyłącznie chórowego;
 • a cat may look at the king
  [ə kät meı lu:k ət ŧə kıŋ; ang., ‘kotu wolno patrzeć na króla’],
  ważnej osobie nie może przeszkadzać, że jest oglądana przez byle kogo.
 • A Cheng, Ah Cheng, właśc. Zhong Acheng, ur. 1949, Pekin,
  pisarz chiński;
 • a due
  [wł.],
  muz. wykonanie danej partii przez 2 instrumenty unisono;
 • muz. tonacja majorowa, zapisywana z 3 krzyżykami, jak pokrewna minorowa fis-moll.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia