Tajny protokół do traktatu niemiecko-sowieckiego, 28 września 1939 r.
 
Tajny protokół do traktatu niemiecko-sowieckiego, 28 września 1939 r.
 
Niżej podpisani pełnomocnicy stwierdzają zgodę Rządu Rzeszy Niemieckiej i Rządu ZSRR na następujące:
Tajny protokół dodatkowy podpisany dnia 23 sierpnia 1939 roku zostaje zmieniony w jego pierwszym punkcie w ten sposób, że obszar państwa litewskiego wchodzi w sferę wpływów Związku Radzieckiego, podczas gdy z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego wchodzi w sferę wpływów Rzeszy Niemieckiej.
Z chwilą, gdy Rząd Radziecki poczyni specjalne kroki na terytorium litewskim celem zrealizowania swych interesów, obecna niemiecko-litewska granica zostanie zrektyfikowana w ten sposób, że terytorium litewskie, które leży na południe i południowy zachód od linii zaznaczonej na załączonej mapie, przypadnie Niemcom.
Protokół ustala dalej, że obowiązujące umowy gospodarcze między Niemcami i Litwą nic nie ucierpią z powodu wyżej wymienionych kroków Związku Radzieckiego.
 
Za Rząd Rzeszy — J.J. Ribbentrop
Pełn. Rządu ZSRR — Mołotow.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia