Tajny protokół do traktatu niemiecko-sowieckiego, 23 sierpnia 1939 r.
 
Tajny protokół do traktatu niemiecko-sowieckiego, 23 sierpnia 1939 r.
 
Z okazji podpisania paktu nieagresji między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich indywidualnych sfer interesów w Europie wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do następujących wniosków:
1. W wypadku przemian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do krajów bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa), północna granica Litwy stanowić będzie granicę sfer wpływów Niemiec i ZSRR. W tym związku interesy Litwy na obszarze Wilna są uznawane przez obydwie strony.
2. W razie terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.
Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie niepodległego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku dalszym wydarzeń politycznych.
W każdym razie obydwa rządy rozwiążą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
3. Jeśli chodzi o Europę południowo-wschodnią, to strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią. Strona niemiecka oświadcza, że jest całkowicie niezainteresowana tym terytorium.
Protokół ten będzie przez obie strony traktowany jako ściśle tajny.
 
Moskwa, dnia 23 sierpnia 1939r.
 
Za Rząd Rzeszy Niemieckiej — v. Ribbentrop
Z upoważnienia Rządu ZSRR — W. Mołotow
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia