Polacy we Lwowie
 
Polacy we Lwowie
Pozostała po II wojnie światowej nieliczna kolonia polska kontynuowała ograniczoną, w warunkach totalitarnej władzy komunistycznej i nacisków rusyfikacyjnych, działalność społeczną i kulturalną. Według spisu ludności z 1959 obwód lwowski zamieszkiwało 59,1 tys. Polaków, 1970 — 41, 5 tys., 1979 — 32, 9 tys., a 1989 — 28, 9 tysięcy. Aktywizacja środowisk polskich we Lwowie nastąpiła po 1991, wraz z upadkiem ZSRR, powstaniem niepodległego państwa ukraińskiego i nawiązaniem bliższych kontaktów z krajem. Kultywowanie kultury polskiej zapewnia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Środowisko polskie konsoliduje także Kościół rzymskokatolicki. Ukazuje się oficjalny kwartalnik Archidiecezji Lwowskiej „Radość Wiary”; rozpoczęto nadawanie audycji radiowych w języku polskim. Ochronę prawną interesów Polaków zapewnia lwowski konsulat RP.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Lwów, Kamienica Królewska fot. S. Tarasow/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lwów, dawna siedziba biblioteki Ossolineum (Ukraina)fot. J.W. Krasnodębski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lwów, Uniwersytet (Ukraina)fot. J.W. Krasnodębski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie fot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lwów, panorama miasta (na pierwszym planie kościół Bożego Ciała)fot. S. Tarasow/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia