Pańskie oko konia tuczy
 
Pańskie oko konia tuczy,
polskie przysłowie odnotowane już w źródłach z XVI w.
(wydrukowane po raz pierwszy w Namowach rozlicznych 1527, A. Mickiewicz w I księdze Pana Tadeusza pisze „Bo Sędzia wie, że pańskie oko konia tuczy”); znane również w wersji dłuższej Pańskie oko konia tuczy, rolę mierzwi i siew sporzy, bliską angielskiemu przysłowiu The Master’s eye fattens the horse, and his foot the ground; zbieżność przysłów polskiego i angielskiego tłumaczy ich wspólne źródło antyczne; przysłowie o pańskim oku spopularyzowały w Europie zwłaszcza Moralia Plutarcha ( od renesansu podstawowa lektura szkolna), w których przyjmuje postać Ouden huoto piainei hippon hos basileos ofthalmos.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia