Łukasiewicz Ignacy (Jan Józef), Niejednokrotnie kwestionowano ...
 
Łukasiewicz Ignacy (Jan Józef), Niejednokrotnie kwestionowano...
Niejednokrotnie kwestionowano priorytet Łukasiewicza, przypisując wynalezienie lampy naftowej Amerykaninowi Benjaminowi Sillimanowi. W świetle badań amerykańskich nie ma wszakże żadnych dowodów, by Silliman — który wcześniej od Łukasiewicza poddawał ropę naftową destylacji i uzyskiwał z niej naftę — używał jej jako paliwa do lamp. Jednoznacznie rozstrzygającą w tej sprawie, oficjalną opinię na ten temat ekspertów od historii techniki ze Smithonian Institution w Waszyngtonie zaprezentował na łamach „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (1971) wybitny znawca tematu i kolekcjoner lamp naftowych Jerzy Hołubiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia