Jakie wielkości osiągają współczesne organizmy?
 
Jakie wielkości osiągają współczesne organizmy?
Zmienność wielkości ciała współczesnych organizmów, od wirusa do sekwoi, zawiera się w zakresie ponad 20 rzędów wielkości, od 10-14 g do 108 g. Najmniejsze są wirusy (nie będące kompletnymi organizmami), które mogą mierzyć nie więcej niż 0,01 mikrometra (10-5 mm). Wielkość komórek bakteryjnych mieści się w przedziale od dziesiątych części mikrometra (10-4 mm) do dziesiątych części milimetra (różnica tysiąckrotna). Najmniejsze organizmy eukariotyczne nie są większe od bakterii, największe z obecnie żyjących mierzą dziesiątki metrów i ważą setki ton. W obrębie wszystkich grup taksonomicznych obserwuje się ogromną rozpiętość ciężaru ciała, np. u ssaków od niespełna 2 g do prawie 200 ton (zakres 9 rzędów wielkości); u ryb od 0,002 g do 15 ton (10 rzędów wielkości).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia