organizm
 
Encyklopedia PWN
organizm
[gr. órganon ‘narzędzie’, ‘narząd’],
biol. twór roślinny i zwierzęcy, jedno- lub wielokomórkowy, którego struktury, części i ich funkcje tworzą zharmonizowaną całość;
zdolny do samoodnawiania, samoregulacji i rozmnażania się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia