Jak tłumaczymy okresy gwałtowniejszego wzrostu liczby ludności?
 
Jak tłumaczymy okresy gwałtowniejszego wzrostu liczby ludności?
W dziejach ludzkości wystąpiły dwa takie przyspieszenia, które za każdym razem zwiększały ludność świata o ok. 1000 razy.
Pierwsze nastąpiło w momencie zmiany trybu życia człowieka z wędrownego na osiadły. Proces ten rozpoczął się ok. 10 tys. lat temu wraz z rewolucją rolniczą i trwał podtrzymywany przez pojawienie się cywilizacji miejskiej. Przez ten czas liczba ludności zwiększyła się z 4 do 500 mln, osiągając w 1650 r. liczbę 545 mln.
Drugie przyspieszenie zapoczątkowane zostało ok. 300 lat temu przez rewolucję przemysłową w Europie i w skali światowej utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Od 1 mld w 1830 r. liczba ludności wzrosła jak dotąd do 6 mld.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia