Dlaczego nocne niebo jest ciemne?
 
Dlaczego nocne niebo jest ciemne?
Przyjmijmy, że Wszechświat nie rozszerza się i jest stary. Galaktyki i skupiska galaktyk poruszają się zatem chaotyczne albo zbliżają się do siebie. Jeżeli Wszechświat jest stary i ruchy są chaotyczne, to ilość światła od kolejnych koncentrycznych jego warstw jest taka sama. Od każdej z galaktyk warstwy bliskiej otrzymujemy więcej światła niż od galaktyki dalekiej, lecz galaktyk w warstwie bliskiej jest mniej niż w dalekiej. W efekcie suma natężenia światła od każdej warstwy jest jednakowa. Jeśli Wszechświat jest nieskończenie rozległy, to warstw jest nieskończenie wiele. Jeśli jest bardzo stary, to prawie od każdej warstwy światło zdążyło do nas dotrzeć. Sumując natężenie światła od wszystkich warstw, otrzymujemy nieskończoną jego ilość. Każdy fragment nieba powinien być jasny. A tak nie jest.
Jeżeli Wszechświat jest stary i kurczy się, powinno być jeszcze jaśniej niż w poprzednim przypadku, ponieważ energia promieniowania odbierana od każdej zbliżającej się galaktyki jest większa niż od nieruchomej.
Wynik rozumowania opartego na naturalnych w XIX w. założeniach, że Wszechświat nie rozszerza się i jest stary, przeczy oczywistej obserwacji. A zatem Wszechświat jest młody lub rozszerza się.
Opisane rozumowanie nosi nazwę paradoksu Olbersa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia