• Na czasie
  herbata
  [łac. herba ‘zioło’, thea < południowochiń. ],
  produkt spożywczy, młode liście lub nierozwinięte pączki liściowe krzewu herbacianego (herbata, bot.), odpowiednio przerobione i wysuszone, służące do otrzymywania napoju (naparu) o tej samej nazwie. Surowiec po zbiorze jest kolejno poddawany: więdnięciu, zwijaniu, przesiewaniu, fermentacji, w czasie której zachodzi ciemnienie (utlenianie garbników), suszeniu (do zawartości 3% wody), sortowaniu oraz pakowaniu; w zależności od sposobu przerobu rozróżnia się: herbatę zieloną, nie fermentowaną (głównie Chiny, Japonia, Wietnam, Gruzja); herbatę czarną, fermentowaną (ok. 98% światowego handlu herbaty, głównie Chiny, Indie, Indonezja, Cejlon, Gruzja); herbaty częściowo fermentowane (między innymi herbata Oolung, czyli ulung, czerwona i żółta, tylko Chiny); herbaty prasowane (m.in. cegiełkowa, głównie Chiny, Gruzja); herbaty granulowane; są też znane herbaty aromatyzowane (np. tradycyjne chińskie z kwiatami jaśminowca); herbata sucha zawiera m.in. 2–3,7% kofeiny (jawajska do 4,4%), 4–12% taniny (ulung tajwański do 23%), olejki eteryczne.
  Wprowadzenie herbaty jako napoju przypisuje się legendarnemu cesarzowi chińskiemu Shennongowi; o przyrządzaniu herbaty jako naparu mówią już księgi chińskie z VII w. n.e.; w tej postaci herbatę wprowadziła Japonia, gdzie ceremonia parzenia i picia herbaty zielonej została ujęta w tradycyjne formy artystyczne i zyskała uzasadnienie filozoficzne, następnie Korea (początek IX w.); do Europy herbatę jako środek leczniczy przeciw zimnicy przywieźli ok. 1610 Holendrzy, jako napój zaczęła rozpowszechniać się od 2. połowy XVII w. (Anglia, Holandia), w Polsce — od początku XVIII w.
 • Warto wiedzieć więcej
  Dla nas dzisiaj jest rzeczą oczywistą, że starożytni Rzymianie, również ci niewykształceni, używali na co dzień łaciny. A jednak w średniowieczu, kiedy łacina odgrywała bardzo ważną rolę, miano na ten temat inny pogląd. Gdy czytamy — pisany zresztą po łacinie — traktat Dantego O wymowności w języku potocznym, widzimy, że zdaniem autora uczeni mówiący różnymi językami potrzebowali swojego rodzaju esperanta, żeby się porozumieć, i w tym celu stworzyli opartą na językach romańskich sztuczną mowę — „gramatykę” (tak Dante nazywa łacinę). „Gramatyka” zawdzięczała swą nazwę skomplikowanym odmianom i regułom, które zapewniały tak potrzebną uczonym precyzję myślenia, a jednocześnie zagradzały drogę do wiedzy prostakom.
  W epoce renesansu powstały we Włoszech kontrowersje w sprawie języka przodków. Jedni humaniści twierdzili, że ich starożytni rodacy mówili po łacinie, inni — że po włosku. Zwolennikiem tego drugiego poglądu był Lorenzo Valla, największy ówczesny autorytet w dziedzinie wytwornego stylu łacińskiego. Aby dowieść, że lud starożytny mówił po włosku, Valla przytacza anegdotę o księdzu, który zmuszał swego sługę do mówienia po łacinie. Kiedy sługa, chcąc, by ksiądz dał mu klucz, powiedział: „Da mihi clavis”, ksiądz go pouczył, że ma użyć biernika: „Da mihi clavem”. Sługa nie zadowalając się informacją gramatyczną, chciał wiedzieć, gdzie jest klucz: „Ubi est clavem?”. Ksiądz znowu go poprawił, że mówi się: „Ubi est clavis?”. Na to skołowany sługa odpowiedział wierszem:
  Modo clavis, modo clavem,
  Numquam vidi homo talem!
  Znaczy to: „Raz «clavis», raz «clavem», nigdy nie widziałem takiego człowieka!”, a właściwie „takiego człowiek”, bo nieszczęśnik użył formy homo zamiast hominem.
  Dzisiaj wiemy — choć nie w pełni rozumiemy, jak to się dzieje — że człowiek, niezależnie od swego statusu społecznego, na ogół świetnie sobie radzi z językiem, który poznał w ciągu pierwszych paru lat życia, wszystko jedno, czy jest to język tak prosty gramatycznie jak angielski, czy tak skomplikowany jak węgierski. Z drugiej strony wiadomo, że język literacki często odbiega od potocznego i jest w pewnej mierze tworem sztucznym. Trudno sobie wyobrazić Rzymianina mówiącego na co dzień stylem Tacyta, tak samo jak i Polaka, który by używał stylu Parnickiego. A jeśli przyjrzymy się pełnym terminów technicznych dziełom naukowym, zauważymy, że to, co pisze Dante, nie jest aż tak absurdalne, mamy tu właśnie sztuczny język, który stworzyli na własny użytek uczeni.
  Czasem rozbieżności między językiem potocznym a literackim wynikają z historii tego ostatniego. Tak ma się sprawa z czeskim: w XIX wieku postanowiono usunąć z języka wiele słów obcych, zwłaszcza germanizmów, ale nie całkiem się to udało, gdyż pozostały one w mowie potocznej. Źle to wróży wysiłkom tych, którzy chcą, by zniknął z naszego języka „szlafrok”, „hebel” i „kartofel”, a także staraniom francuskiego ministerstwa kultury, gotowego grozić ludziom grzywną i więzieniem za używanie anglicyzmów.
  Jeszcze dziwniejsza jest historia dzisiejszej greki. Również w jej wypadku XIX-wieczni puryści stworzyli język literacki wolny od obcych naleciałości: była to oparta na grece starożytnej katharewusa. W końcu jednak ten sztuczny język przegrał z greką potoczną. Gwoździem do trumny katharewusy było poparcie, jakiego jej udzieliła ćwierć wieku temu junta wojskowa. Opowiadano sobie wówczas, że szef junty, Papadopulos, używa w swych mowach katharewusy, bo w niej tak samo brzmią (choć inaczej się piszą) słowa „my” i „wy”. Pułkownik miał nadzieję, że dzięki takim sztuczkom językowym uzyska jedność moralno-polityczną narodu. Czytając książki Teresy Torańskiej warto pamiętać, że nie tylko w naszej historii najnowszej bardzo się liczą zaimki osobowe.
  Wróćmy jednak do pytania, czy Rzymianie mówili po łacinie. Myślę, że odpowiedzi na nie można poszukać u samych Rzymian. Gdy Cycero i Kwintylian rozważają zalety dobrego mówcy, podkreślają, że powinien mówić Latine, co dosłownie znaczy „po łacinie”. Nie mają oni jednak na myśli — jak by chciał Valla — łaciny w odróżnieniu od włoskiego. W tym kontekście Latine znaczy „normalnie”, „naturalnie”, „tak, jak się mówi”. Warto, aby tę myśl, że dobry styl powinien być bliski zwykłej mowie, mieli na względzie wszyscy, którym się marzy reformowanie języka.
  Mikołaj Szymański
 • To ciekawe
  Akte — niewolnica z Azji, kobieta niepospolitej urody, obdarzona nie tylko wdziękiem i inteligencją, ale również według świadectw współczesnych, osoba niezwykłej dobroci. Kochała Nerona do końca życia. To ona pomagała pochować opuszczonego przez wszystkich cesarza.
  Poppea Sabina — Rzymianka, wnuczka konsula, uważana za najpiękniejszą kobietę swoich czasów. Nie cieszyła się jednak dobrą opinią. Według Tacyta: „Posiadała wszystko oprócz uczciwej duszy. Miała wielki majątek, jej mowa była ujmująca, a dowcip nie od rzeczy. Skromność miała na pokaz, a rozwiązłość na użytek... Nie oszczędzała swego dobrego imienia i nie odróżniała małżonków od gachów.”
Hasło dnia: makia

Rekordziści

Największy kontynent Ziemi
Eurazja — 54,5 mln km2.

Cytat dnia

„Tylko rozbitek, który uniknął śmierci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dlatego, że może oddychać”
Kobieta z wydm

Imieniny

Lut 15

Alfreda, Alfredy, Alicji, Faustyna, Jowity, Klaudiusza, Pakosława, Pakosławy, Zygfryda

Dzień w historii

Lut 15

zdarzyło się
1563
zdobycie Połocka przez armię cara Rosji Iwana IV Groźnego (wojny polsko-moskiewskie 1492–1667).
1991
powstanie Trójkąta Wyszehradzkiego (Grupa Wyszehradzka) podczas spotkania prezydentów Polski, Czechosłowacji i premiera Węgier.
urodzili się
1564
Galileusz, wł. fizyk, astronom i filozof; twórca podstaw eksperymentalno-mat. metod badawczych w przyrodoznawstwie.
1799
Steinkeller Piotr Antoni, kupiec i przemysłowiec w Królestwie Polskim.
odeszli
1801
Szymanowski Józef, poeta, krytyk lit., tłumacz.
1988
Feynman Richard Philips, amer. fizyk teoretyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia