źrenica układu optycznego
 
Encyklopedia PWN
źrenica układu optycznego,
przesłona (lub jej obraz), której wielkość decyduje o ilości światła przechodzącego przez układ opt., a więc i o jasności obrazu dawanego przez ten układ;
źrenica wejściowa — obraz przysłony utworzony przez część układu opt., znajduje się między przysłoną i przedmiotem, także przysłona znajdująca się przed układem opt.; źrenica wyjściowa — obraz źrenicy wejściowej dawany przez cały układ optyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia