zanurzenie
 
Encyklopedia PWN
zanurzenie,
mat. przekształcenie f przestrzeni topologicznej X w przestrzeń topologiczną Y, takie że funkcja określona w ten sam sposób co f, ale traktowana jako przekształcenie X na f(X) ⊂ Y, jest homeomorfizmem, czyli funkcją ciągłą, wzajemnie jednoznaczną i mającą funkcję odwrotną ciągłą;
np. rozmaitość gładką wymiaru n można zanurzyć w przestrzeń euklidesową 2n-wymiarową ℝ2n, a przestrzeń metryczną ośrodkową wymiaru n w ℝ2n + 1; w szczególności każdą krzywą (przestrzeń metryczną zwartą 1-wymiarową) można zanurzyć w ℝ3, co więcej w jej podzbiór, którym jest kostka Mengera (dywan Sierpińskiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia