zagłębie
 
Encyklopedia PWN
zagłębie,
obszar występowania złóż kopalin lub wielkie złoże, mające formę pokładów ułożonych nieckowato;
np. węgla (z. węglowe), ropy naftowej (z. naftowe); najważniejsze pol. eksploatowane z. węglowe: Górnośląskie Z. Węglowe, Lubel. Z. Węglowe, Koniń. Z. Węgla Brun. i Turoszowskie Z. Węgla Brunatnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia