yinyangjia
 
Encyklopedia PWN
yinyangjia,
filoz. nazwa chiń. koncepcji dualistycznej struktury kosmosu
złożonej z dwóch dopełniających się elementów yin i yang; wchodziła w skład wielu systemów chiń. filozofii klas. (taoizm, konfucjanizm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia