wzór osobowy
 
Encyklopedia PWN
wzór osobowy,
wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości (np. wzór osobowy rycerza, ziemianina, kupca, gentlemana, artysty, żołnierza, rewolucjonisty, uczonego);
wzór osobowy ma zawsze charakter normatywny i bywa ideałem dalekim od rzeczywistości; bywa również postulatem dostosowania się jednostki do norm przestrzeganych przez większość członków grupy, do której jednostka chce należeć (np. wzór osobowy szlachcica dla mieszczan); zawsze istnieje większa lub mniejsza rozbieżność między wzorami osobowymi upowszechnianymi w procesie wychowania i wzorami osobowymi faktycznie przez wychowanków naśladowanymi lub przynajmniej uważanymi przez nich za godne naśladowania; wzory osobowe są historycznie, kulturowo i środowiskowo zróżnicowane; zazwyczaj, zwłaszcza w społeczeństwach nowoczesnych, są nie tylko różne, lecz również sprzeczne ze sobą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia