wychwyt elektronu
 
Encyklopedia PWN
wychwyt elektronu,
fiz. przemiana jądrowa polegająca na absorpcji przez jądro atomu elektronu z powłoki elektronowej (najczęściej K) tego atomu i jednoczesnej emisji neutrina;
polegająca na absorpcji przez jądro atomu elektronu z powłoki elektronowej (najczęściej K) tego atomu i jednoczesnej emisji neutrina (rozpad promieniotwórczy); towarzyszy mu emisja promieniowania rentgenowskiego oraz występowanie elektronów Augera (Augera zjawisko); w wyniku wychwytu elektronu powstaje jądro o liczbie atomowej mniejszej o 1.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia