wspólne dziedzictwo ludzkości
 
Encyklopedia PWN
zasady utworzenia wspólnego dziedzictwa ludzkości są następujące: wspólne dziedzictwo ludzkości nie może zostać zawłaszczone, wymaga systemu kierowania, gwarantuje udział w korzyściach wszystkim państwom świata, można go używać tylko do celów pokojowych, należy je zachować dla przyszłych pokoleń; początkowo wspólne dziedzictwo ludzkości obejmowałoby oceany i przestrzeń kosmiczną, a następnie rozszerzyłoby się o inne dziedziny — atmosferę, zasoby, naukę i technikę. Skutkiem tego procesu byłoby ukształtowanie zdecentralizowanej suwerenności planetarnej, w której kierowanie wspólnym dziedzictwem ludzkości leżałoby w gestii instytucji międzynarodowych; dotychczas zapis o wspólnym dziedzictwie ludzkości znalazł się tylko w konwencji ONZ regulującej wykorzystanie zasobów oceanów i ratyfikowanej zaledwie przez kilkanaście państw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia