wiedeńska konferencja przeglądowa KBWE
 
Encyklopedia PWN
wiedeńska konferencja przeglądowa KBWE,
spotkanie przedstawicieli 35 państw członkowskich KBWE w Wiedniu 4 XI 1986–19 I 1989;
rozpoczęło się 4 XI 1986; jego zadaniem był przegląd realizacji Aktu Końcowego KBWE i Dokumentu Końcowego Spotkania Madryckiego; spotkanie wiedeńskie koncentrowało się gł. na problemach praw człowieka, sprawach gosp. oraz wojsk. aspektów bezpieczeństwa; było ważnym forum dialogu Wschód–Zachód; 150 propozycji (w tym 11 pol.) stało się podstawą uzgodnień zawartych w Dokumencie Końcowym przyjętym 19 I 1989; wzmocniono w nim tzw. ludzki wymiar procesu KBWE przez poszerzenie praw człowieka i ustanowienie współpracy oraz wzajemnej kontroli realizacji postanowień w tej dziedzinie; rozwinięto także postanowienia dotyczące ochrony środowiska, współpracy gosp., nauk., techn., kult. i oświat.; podjęto decyzję o kontynuacji rokowań w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie (Sztokholmska Konferencja). Na Spotkaniu Wiedeńskim zapoczątkowano w procesie KBWE jednoczesne rozmowy w gronie 23 państw (16 czł. NATO i 7 państw-stron ówczesnego Układu Warsz.), które doprowadziły do zawarcia układu w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia