wapnia tlenek
 
Encyklopedia PWN
wapnia tlenek, wapno palone, CaO,
związek wapnia z tlenem; biały proszek;
bardzo higroskopijny, trudno topliwy (temperatura topnienia 2572°C); z powietrza pochłania ditlenek węgla; gwałtownie reaguje z wodą (tzw. gaszenie wapna) z wydzieleniem znacznej ilości ciepła, tworząc wodorotlenek wapnia; na skalę techn. otrzymywany w wyniku prażenia wapieni; stosowany m.in. do wyrobu zaprawy murarskiej, w metalurgii jako topnik, w przemyśle szklarskim i ceramicznym, w cukrownictwie do defekacji, jako składnik nawozów miner., jako laboratoryjny środek odwadniający oraz do otrzymywania karbidu (wapnia węglik) i in. związków wapnia; CaO jest składnikiem wielu ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia