van’t Hoffa równanie
 
Encyklopedia PWN
van’t Hoffa równanie,
zależność stałej równowagi reakcji chem. K od temperatury T i enatalpii reakcji ΔH: lub (R — stała gazowa);
z równania wynika, że dla reakcji egzotermicznych stała równowagi K maleje ze wzrostem temperatury, co powoduje, że równowaga przesuwa się w kierunku od produktów do substratów, dla reakcji endotermicznych zachodzi proces przeciwny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia