usiłowanie
 
Encyklopedia PWN
usiłowanie, usiłowanie przestępstwa,
zachowanie podjęte w zamiarze dokonania przestępstwa, skierowane bezpośrednio ku jego popełnieniu, które jednak nie następuje;
wg prawa polskiego sprawcy usiłowanie sąd wymierza karę w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa; usiłujący nie podlega karze, jeśli dobrowolnie odstąpił od czynu przestępnego lub zapobiegł jego skutkom, a gdy dobrowolnie starał się skutkowi zapobiec — sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia