urbanizm
 
Encyklopedia PWN
urbanizm
[łac. urbanus ‘miejski’ < urbs ‘miasto’],
termin odnoszący się do tych zjawisk w nowoczesnej literaturze, których gł. wyróżnikiem jest związek z kulturą wielkomiejską;
przeciwieństwo ruralizmu (łac. rus ‘wieś’), czyli nurtu związanego z wiejskim otoczeniem kulturowym, charakterystycznego dla literatury dawnej, a także obecnych w kulturze nowoczesnej tendencji antyurb., prymitywistycznych i regionalistycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia